Chiều 23/5/2023: Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi)


Tên album
Chiều 23/5/2023: Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/05/2023 7:09:49 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi)

Ngày tạo: 23/05/2023 07:15:59 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 967,95kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi)

Ngày tạo: 23/05/2023 07:15:59 CH

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình

Dung lượng: 716,00kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi)

Ngày tạo: 23/05/2023 07:15:59 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội - Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 755,72kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi)

Ngày tạo: 23/05/2023 07:15:59 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội - Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 683,86kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi)

Ngày tạo: 23/05/2023 07:15:59 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội - Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 751,85kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi)

Ngày tạo: 23/05/2023 07:15:59 CH

Đại biểu Tạ Văn Hạ - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam

Dung lượng: 613,98kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất