Sáng 23/5/2023: Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023


Tên album
Sáng 23/5/2023: Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/05/2023 8:42:04 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Ngày tạo: 23/05/2023 11:27:52 SA

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 845,98kB

Tải ảnh gốc

Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Ngày tạo: 23/05/2023 09:06:59 SA

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu điều hành phiên họp

Dung lượng: 304,58kB

Tải ảnh gốc

Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Ngày tạo: 23/05/2023 08:43:12 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Dung lượng: 294,89kB

Tải ảnh gốc

Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Ngày tạo: 23/05/2023 08:43:12 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Dung lượng: 345,51kB

Tải ảnh gốc

Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Ngày tạo: 23/05/2023 09:06:59 SA

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn

Dung lượng: 285,32kB

Tải ảnh gốc

Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Ngày tạo: 23/05/2023 09:06:59 SA

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh

Dung lượng: 272,15kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất