Sáng 23/5/2023: Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022


Tên album
Sáng 23/5/2023: Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/05/2023 8:29:07 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Ngày tạo: 23/05/2023 08:37:36 SA

Một số hình ảnh tại phiên họp

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Ngày tạo: 23/05/2023 08:37:36 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Dung lượng: 278,09kB

Tải ảnh gốc

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Ngày tạo: 23/05/2023 08:37:36 SA

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Dung lượng: 320,53kB

Tải ảnh gốc

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Ngày tạo: 23/05/2023 08:37:36 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Dung lượng: 339,13kB

Tải ảnh gốc

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Ngày tạo: 23/05/2023 08:37:36 SA

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Dung lượng: 284,38kB

Tải ảnh gốc

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Ngày tạo: 23/05/2023 08:37:36 SA

Một số hình ảnh tại phiên họp

Dung lượng: 906,28kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất