Chiều 22/5/2023: Chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam


Tên album
Chiều 22/5/2023: Chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/05/2023 4:21:19 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Ngày tạo: 22/05/2023 04:27:36 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Dung lượng: 687,50kB

Tải ảnh gốc

Chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Ngày tạo: 22/05/2023 04:27:36 CH

Một số hình ảnh tại phiên họp

Dung lượng: 1.011,77kB

Tải ảnh gốc

Chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Ngày tạo: 22/05/2023 04:27:36 CH

Một số hình ảnh tại phiên họp

Dung lượng: 1.019,56kB

Tải ảnh gốc

Chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Ngày tạo: 22/05/2023 04:27:36 CH

Một số hình ảnh tại phiên họp

Dung lượng: 637,30kB

Tải ảnh gốc

Chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Ngày tạo: 22/05/2023 04:27:36 CH

Một số hình ảnh tại phiên họp

Dung lượng: 821,68kB

Tải ảnh gốc

Chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Ngày tạo: 22/05/2023 04:27:36 CH

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Dung lượng: 676,64kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất