Sáng 22/5/2023: Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 22/5/2023: Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/05/2023 11:17:19 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/05/2023 11:21:43 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp

Dung lượng: 302,98kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/05/2023 11:31:19 SA

Ảnh toàn cảnh

Dung lượng: 1,15MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/05/2023 11:33:50 SA

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Dung lượng: 300,93kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/05/2023 11:33:50 SA

Ảnh toàn cảnh

Dung lượng: 920,91kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/05/2023 11:33:50 SA

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Dung lượng: 367,73kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/05/2023 11:33:50 SA

Ảnh toàn cảnh

Dung lượng: 1.006,68kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất