Sáng 19/5/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ


Tên album
Sáng 19/5/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ
Nội dung mô tả
Sáng 19/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Đoàn cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ.
Ngày tạo
19/05/2023 11:32:25 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ

Ngày tạo: 19/05/2023 11:35:55 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ

Dung lượng: 1.002,80kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ

Ngày tạo: 19/05/2023 11:35:55 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ

Dung lượng: 1.023,58kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ

Ngày tạo: 19/05/2023 11:35:55 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn gặp mặt các đại biểu.

Dung lượng: 987,71kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ

Ngày tạo: 19/05/2023 11:35:55 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Dung lượng: 1,44MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ

Ngày tạo: 19/05/2023 11:35:55 CH

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ

Ngày tạo: 19/05/2023 11:35:55 CH

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất