Chiều 17/5/2023: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 17/5/2023: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Chiều 17/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đánh giá kết quả tổ chức triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến Kỳ họp thứ 4; kết quả thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị.
Ngày tạo
17/05/2023 11:12:31 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 17/05/2023 11:15:30 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Dung lượng: 1,30MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 17/05/2023 11:15:30 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Dung lượng: 908,56kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 17/05/2023 11:15:30 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Dung lượng: 940,29kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 17/05/2023 11:15:30 CH

Toàn cảnh cuộc họp

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 17/05/2023 11:15:30 CH

Toàn cảnh cuộc họp

Dung lượng: 1,35MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 17/05/2023 11:15:30 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất