Chiều 16/5/2023: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn tiếp Đại sứ Cộng hòa Bờ Biển Ngà tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam Dosso Adama


Tên album
Chiều 16/5/2023: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn tiếp Đại sứ Cộng hòa Bờ Biển Ngà tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam Dosso Adama
Nội dung mô tả
Chiều 16/5/2023, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn tiếp Đại sứ Cộng hòa Bờ Biển Ngà tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam Dosso Adama
Ngày tạo
16/05/2023 4:14:11 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn tiếp Đại sứ Cộng hòa Bờ Biển Ngà tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam Dosso Adama

Ngày tạo: 16/05/2023 04:15:53 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn tiếp Đại sứ Cộng hòa Bờ Biển Ngà tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam Dosso Adama

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn tiếp Đại sứ Cộng hòa Bờ Biển Ngà tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam Dosso Adama

Ngày tạo: 16/05/2023 04:15:53 CH

Toàn cảnh cuộc tiếp

Dung lượng: 1,00MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn tiếp Đại sứ Cộng hòa Bờ Biển Ngà tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam Dosso Adama

Ngày tạo: 16/05/2023 04:15:53 CH

Toàn cảnh cuộc tiếp

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn tiếp Đại sứ Cộng hòa Bờ Biển Ngà tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam Dosso Adama

Ngày tạo: 16/05/2023 04:15:53 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn tiếp Đại sứ Cộng hòa Bờ Biển Ngà tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam Dosso Adama

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn tiếp Đại sứ Cộng hòa Bờ Biển Ngà tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam Dosso Adama

Ngày tạo: 16/05/2023 04:15:53 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn

Dung lượng: 1,19MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn tiếp Đại sứ Cộng hòa Bờ Biển Ngà tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam Dosso Adama

Ngày tạo: 16/05/2023 04:15:53 CH

Đại sứ Cộng hòa Bờ Biển Ngà tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam Dosso Adama

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất