Sáng 13/5/2023: Bế mạc phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 13/5/2023: Bế mạc phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/05/2023 11:30:50 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 13/05/2023 11:32:09 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp

Dung lượng: 574,19kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 13/05/2023 11:32:09 CH

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 13/05/2023 11:32:09 CH

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 13/05/2023 11:32:09 CH

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 13/05/2023 11:32:09 CH

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 13/05/2023 11:32:09 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất