Chiều 12/5/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Hội đồng nhà nước, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue


Tên album
Chiều 12/5/2023: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Hội đồng nhà nước, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue
Nội dung mô tả
Chiều 12/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Hội đồng nhà nước, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue cùng Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba sang thăm làm việc tại Việt Nam.
Ngày tạo
12/05/2023 11:55:59 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Hội đồng nhà nước, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue

Ngày tạo: 12/05/2023 11:59:31 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Hội đồng nhà nước, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue

Dung lượng: 1,36MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Hội đồng nhà nước, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue

Ngày tạo: 12/05/2023 11:59:31 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Hội đồng nhà nước, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Hội đồng nhà nước, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue

Ngày tạo: 12/05/2023 11:59:31 CH

Toàn cảnh cuộc tiếp

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Hội đồng nhà nước, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue

Ngày tạo: 12/05/2023 11:59:31 CH

Toàn cảnh cuộc tiếp

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Hội đồng nhà nước, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue

Ngày tạo: 12/05/2023 11:59:31 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Hội đồng nhà nước, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue

Ngày tạo: 12/05/2023 11:59:31 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất