Chiều 27/4/2023: Cục Quản trị I thuộc Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi gặp mặt và trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Hồng Phương, Quyền Đoàn trưởng Đoàn xe, Cục Quản trị I.


Tên album
Chiều 27/4/2023: Cục Quản trị I thuộc Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi gặp mặt và trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Hồng Phương, Quyền Đoàn trưởng Đoàn xe, Cục Quản trị I.
Nội dung mô tả
Chiều 27/4/2023, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Cục Quản trị I thuộc Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi gặp mặt và trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Hồng Phương, Quyền Đoàn trưởng Đoàn xe, Cục Quản trị I.
Ngày tạo
27/04/2023 5:52:07 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Cục Quản trị I thuộc Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi gặp mặt và trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Hồng Phương, Quyền Đoàn trưởng Đoàn xe, Cục Quản trị I

Ngày tạo: 27/04/2023 05:56:19 CH

Cục trưởng Cục Quản trị I Phạm Đức Thảo trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và tặng hoa cho đồng chí Phạm Hồng Phương.

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Cục Quản trị I thuộc Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi gặp mặt và trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Hồng Phương, Quyền Đoàn trưởng Đoàn xe, Cục Quản trị I

Ngày tạo: 27/04/2023 05:56:19 CH

Đại diện Cục Quản trị I giới thiệu đại biểu tham dự buổi lễ và đọc Quyết định nghỉ hưu đối hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với ông Phạm Hồng Phương, Quyền Đoàn trưởng Đoàn xe, Cục Quản trị I.

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

Cục Quản trị I thuộc Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi gặp mặt và trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Hồng Phương, Quyền Đoàn trưởng Đoàn xe, Cục Quản trị I

Ngày tạo: 27/04/2023 05:56:19 CH

Đại biểu tham dự buổi lễ

Dung lượng: 1,19MB

Tải ảnh gốc

Cục Quản trị I thuộc Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi gặp mặt và trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Hồng Phương, Quyền Đoàn trưởng Đoàn xe, Cục Quản trị I

Ngày tạo: 27/04/2023 05:56:19 CH

Cục trưởng Cục Quản trị I Phạm Đức Thảo trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và tặng hoa cho đồng chí Phạm Hồng Phương.

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Cục Quản trị I thuộc Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi gặp mặt và trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Hồng Phương, Quyền Đoàn trưởng Đoàn xe, Cục Quản trị I

Ngày tạo: 27/04/2023 05:56:19 CH

Toàn cảnh buổi lễ

Dung lượng: 1,23MB

Tải ảnh gốc

Cục Quản trị I thuộc Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi gặp mặt và trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Hồng Phương, Quyền Đoàn trưởng Đoàn xe, Cục Quản trị I

Ngày tạo: 27/04/2023 05:56:19 CH

Cục trưởng Cục Quản trị I Phạm Đức Thảo ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của đồng chí Phạm Hồng Phương trong thời gian công tác tại Cục Quản trị I, Văn phòng Quốc hội.

Dung lượng: 974,39kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất