Chiều 14/4/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay – Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707


Tên album
Chiều 14/4/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay – Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/04/2023 3:02:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay – Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707

Ngày tạo: 14/04/2023 03:13:48 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay – Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707

Ngày tạo: 14/04/2023 03:13:47 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu.

Dung lượng: 651,33kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay – Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707

Ngày tạo: 14/04/2023 03:13:48 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu.

Dung lượng: 593,96kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay – Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707

Ngày tạo: 14/04/2023 03:13:48 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Thị Mai Phương phát biểu.

Dung lượng: 502,69kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay – Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707

Ngày tạo: 14/04/2023 03:19:37 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 629,61kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay – Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707

Ngày tạo: 14/04/2023 03:19:37 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 688,81kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất