Sáng 14/4/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)


Tên album
Sáng 14/4/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/04/2023 8:41:00 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Ngày tạo: 14/04/2023 08:43:40 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 898,94kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Ngày tạo: 14/04/2023 08:43:40 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,00MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Ngày tạo: 14/04/2023 08:43:40 SA

Dung lượng: 1.009,55kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Ngày tạo: 14/04/2023 08:43:40 SA

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Ngày tạo: 14/04/2023 08:43:40 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 914,56kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Ngày tạo: 14/04/2023 08:43:40 SA

Dung lượng: 846,65kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất