Sáng 13/4/2023: Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam


Tên album
Sáng 13/4/2023: Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam
Nội dung mô tả
Sáng 13/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam Catherine Deroche.
Ngày tạo
13/04/2023 2:40:40 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam Catherine Deroche

Ngày tạo: 13/04/2023 02:46:44 CH

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Dung lượng: 2,20MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam Catherine Deroche

Ngày tạo: 13/04/2023 02:46:44 CH

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam Catherine Deroche

Dung lượng: 734,79kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam Catherine Deroche

Ngày tạo: 13/04/2023 02:46:44 CH

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam Catherine Deroche

Dung lượng: 874,78kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam Catherine Deroche

Ngày tạo: 13/04/2023 02:46:44 CH

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam Catherine Deroche

Dung lượng: 714,34kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam Catherine Deroche

Ngày tạo: 13/04/2023 02:46:44 CH

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh

Dung lượng: 672,28kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam Catherine Deroche

Ngày tạo: 13/04/2023 02:46:44 CH

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh phát biểu

Dung lượng: 666,89kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất