Sáng 13/4/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở


Tên album
Sáng 13/4/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/04/2023 11:32:19 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày tạo: 13/04/2023 12:00:33 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 971,89kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày tạo: 13/04/2023 12:17:03 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 210,44kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày tạo: 13/04/2023 12:17:03 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 214,34kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày tạo: 13/04/2023 12:17:03 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 203,35kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày tạo: 13/04/2023 12:17:03 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 208,01kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày tạo: 13/04/2023 11:34:21 SA

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình.

Dung lượng: 576,61kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất