Sáng 12/4/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)


Tên album
Sáng 12/4/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/04/2023 9:45:25 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày tạo: 12/04/2023 09:53:25 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 525,64kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày tạo: 12/04/2023 09:53:25 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 924,84kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày tạo: 12/04/2023 09:53:25 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày tạo: 12/04/2023 09:53:25 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 994,42kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày tạo: 12/04/2023 09:53:25 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 948,11kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày tạo: 12/04/2023 09:53:25 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất