Chiều 11/4/2023: Bế mạc Phiên họp thứ 22 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 11/4/2023: Bế mạc Phiên họp thứ 22 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/04/2023 5:34:33 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc Phiên họp thứ 22 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/04/2023 05:35:21 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 578,57kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 22 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/04/2023 05:35:21 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 406,19kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 22 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/04/2023 05:35:21 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 585,38kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 22 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/04/2023 05:35:21 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 527,81kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 22 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/04/2023 05:35:21 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 828,86kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 22 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/04/2023 05:35:21 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1.002,20kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất