Sáng 11/4/2023: UBTVQH xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về quản lý và sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng’’


Tên album
Sáng 11/4/2023: UBTVQH xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về quản lý và sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng’’
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/04/2023 10:51:36 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

UBTVQH xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về quản lý và sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng’’

Ngày tạo: 11/04/2023 11:00:53 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 986,61kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về quản lý và sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng’’

Ngày tạo: 11/04/2023 11:00:53 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 962,61kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về quản lý và sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng’’

Ngày tạo: 11/04/2023 11:00:53 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 961,28kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về quản lý và sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng’’

Ngày tạo: 11/04/2023 11:00:53 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 527,91kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về quản lý và sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng’’

Ngày tạo: 11/04/2023 11:00:53 SA

Dung lượng: 426,91kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về quản lý và sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng’’

Ngày tạo: 11/04/2023 11:00:53 SA

Dung lượng: 465,83kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất