Sáng 07/4/2023: Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tiếp tục thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)


Tên album
Sáng 07/4/2023: Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tiếp tục thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/04/2023 1:57:43 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 07/04/2023 02:09:38 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,26MB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 07/04/2023 02:09:38 CH

Quang cảnh hội nghị

Dung lượng: 923,07kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 07/04/2023 02:09:38 CH

Quang cảnh hội nghị

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 07/04/2023 02:09:38 CH

Quang cảnh hội nghị

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 07/04/2023 02:09:38 CH

Quang cảnh hội nghị

Dung lượng: 952,39kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 07/04/2023 02:09:38 CH

Các đại biểu Quốc hội tham dự Hội nghị

Dung lượng: 693,43kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất