Chiều 06/4/203: Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)


Tên album
Chiều 06/4/203: Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/04/2023 11:38:07 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 06/04/2023 11:41:09 CH

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn cần xin ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Dung lượng: 516,08kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 06/04/2023 11:41:09 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 884,44kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 06/04/2023 11:41:09 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 06/04/2023 11:41:09 CH

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 890,53kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 06/04/2023 11:41:09 CH

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 738,01kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày tạo: 06/04/2023 11:41:09 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất