Ngày 06/4/203: Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Phòng thủ dân sự


Tên album
Ngày 06/4/203: Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Phòng thủ dân sự
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/04/2023 11:22:17 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Phòng thủ dân sự

Ngày tạo: 06/04/2023 11:35:05 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 607,49kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Phòng thủ dân sự

Ngày tạo: 06/04/2023 11:23:14 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 984,26kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Phòng thủ dân sự

Ngày tạo: 06/04/2023 11:23:14 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Phòng thủ dân sự

Ngày tạo: 06/04/2023 11:23:14 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Phòng thủ dân sự

Dung lượng: 576,03kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Phòng thủ dân sự

Ngày tạo: 06/04/2023 11:23:14 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Phòng thủ dân sự

Dung lượng: 557,76kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Phòng thủ dân sự

Ngày tạo: 06/04/2023 11:23:14 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 571,23kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất