Sáng 06/4/203: Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)


Tên album
Sáng 06/4/203: Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/04/2023 11:11:42 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Ngày tạo: 06/04/2023 11:15:04 CH

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Dung lượng: 511,32kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Ngày tạo: 06/04/2023 11:15:04 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Ngày tạo: 06/04/2023 11:15:04 CH

Đại biểu Nguyễn Minh Đức - Đoàn ĐBQH Tp.Hồ Chí Minh

Dung lượng: 666,98kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Ngày tạo: 06/04/2023 11:15:04 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 989,49kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Ngày tạo: 06/04/2023 11:15:04 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 825,71kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Ngày tạo: 06/04/2023 11:15:04 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất