Sáng 13/02/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (đợt 2)


Tên album
Sáng 13/02/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (đợt 2)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/02/2023 1:27:55 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (đợt 2)

Ngày tạo: 13/02/2023 01:31:25 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 741,12kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (đợt 2)

Ngày tạo: 13/02/2023 01:31:25 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 708,14kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (đợt 2)

Ngày tạo: 13/02/2023 01:31:25 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 738,62kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (đợt 2)

Ngày tạo: 13/02/2023 01:31:25 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (đợt 2)

Ngày tạo: 13/02/2023 01:31:25 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 933,48kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (đợt 2)

Ngày tạo: 13/02/2023 01:31:25 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 934,49kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất