Sáng 13/02/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước


Tên album
Sáng 13/02/2023: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/02/2023 1:10:56 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 13/02/2023 01:20:58 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 241,97kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 13/02/2023 01:26:45 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 834,46kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 13/02/2023 01:20:58 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 870,77kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 13/02/2023 01:20:58 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 708,14kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 13/02/2023 01:20:58 CH

Dung lượng: 821,55kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 13/02/2023 01:20:58 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 771,39kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất