Sáng 13/02/2023: Khai mạc Phiên họp thứ 20 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 13/02/2023: Khai mạc Phiên họp thứ 20 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/02/2023 1:03:27 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc Phiên họp thứ 20 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/02/2023 01:06:00 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Dung lượng: 352,23kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 20 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/02/2023 01:06:00 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 870,77kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 20 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/02/2023 01:06:00 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 717,09kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 20 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/02/2023 01:06:00 CH

Dung lượng: 821,55kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 20 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/02/2023 01:06:00 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 738,62kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 20 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/02/2023 01:06:00 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 770,84kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất