Chiều 21/12/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050


Tên album
Chiều 21/12/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/02/2023 10:49:43 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày tạo: 12/02/2023 12:24:18 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu.

Dung lượng: 349,61kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày tạo: 12/02/2023 12:24:18 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Dung lượng: 382,17kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày tạo: 12/02/2023 12:17:52 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 804,49kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày tạo: 12/02/2023 12:17:52 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 996,51kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày tạo: 12/02/2023 12:17:52 CH

Dung lượng: 942,39kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày tạo: 12/02/2023 12:17:52 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 872,15kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất