Sáng 21/12/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc từ Bộ Tư pháp sang Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La


Tên album
Sáng 21/12/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc từ Bộ Tư pháp sang Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/02/2023 10:49:22 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc từ Bộ Tư pháp sang Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ngày tạo: 12/02/2023 12:44:11 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 880,78kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc từ Bộ Tư pháp sang Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ngày tạo: 12/02/2023 12:44:11 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 990,33kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc từ Bộ Tư pháp sang Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ngày tạo: 12/02/2023 12:44:11 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 701,00kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc từ Bộ Tư pháp sang Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ngày tạo: 12/02/2023 12:44:11 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 382,50kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc từ Bộ Tư pháp sang Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ngày tạo: 12/02/2023 12:44:11 CH

Dung lượng: 997,17kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc từ Bộ Tư pháp sang Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ngày tạo: 12/02/2023 12:44:11 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 761,37kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất