Sáng 21/12/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát công tác chuẩn bị và cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 21/12/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát công tác chuẩn bị và cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/02/2023 10:49:12 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát công tác chuẩn bị và cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 12/02/2023 03:11:47 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 356,43kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát công tác chuẩn bị và cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 12/02/2023 03:11:47 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 904,19kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát công tác chuẩn bị và cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 12/02/2023 03:11:47 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 702,57kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát công tác chuẩn bị và cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 12/02/2023 03:11:47 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 979,45kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát công tác chuẩn bị và cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 12/02/2023 03:11:47 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 919,46kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát công tác chuẩn bị và cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 12/02/2023 03:11:47 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 937,81kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất