Chiều 15/12/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10/2022)


Tên album
Chiều 15/12/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10/2022)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/02/2023 10:49:00 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10/2022)

Ngày tạo: 12/02/2023 07:06:54 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu.

Dung lượng: 564,73kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10/2022)

Ngày tạo: 12/02/2023 07:06:54 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu.

Dung lượng: 306,15kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10/2022)

Ngày tạo: 12/02/2023 07:06:54 CH

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành Phiên họp

Dung lượng: 637,45kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10/2022)

Ngày tạo: 12/02/2023 07:06:54 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 883,17kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10/2022)

Ngày tạo: 12/02/2023 07:06:54 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 640,78kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10/2022)

Ngày tạo: 12/02/2023 07:06:54 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 831,74kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất