Sáng 05/01/2023: Khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 05/01/2023: Khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/01/2023 3:26:04 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 05/01/2023 03:42:52 CH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 939,09kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 05/01/2023 03:42:52 CH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 855,84kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 05/01/2023 03:37:55 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 05/01/2023 03:37:55 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 332,32kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 05/01/2023 03:37:55 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 320,90kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 05/01/2023 03:37:55 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo.

Dung lượng: 370,78kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất