Sáng 05/01/2023: Đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh


Tên album
Sáng 05/01/2023: Đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/01/2023 3:12:40 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 05/01/2023 03:21:05 CH

Dung lượng: 778,33kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 05/01/2023 03:21:04 CH

Dung lượng: 996,74kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 05/01/2023 03:21:05 CH

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Dung lượng: 785,20kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 05/01/2023 03:21:05 CH

Dung lượng: 716,23kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 05/01/2023 03:21:05 CH

Dung lượng: 921,41kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 05/01/2023 03:21:05 CH

Dung lượng: 993,55kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất