Chiều 28/11/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn còn lại của 03 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình xây dựng nông thôn mới


Tên album
Chiều 28/11/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn còn lại của 03 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình xây dựng nông thôn mới
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/11/2022 5:44:52 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn còn lại của 03 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày tạo: 28/11/2022 05:47:26 CH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết

Dung lượng: 944,57kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn còn lại của 03 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày tạo: 28/11/2022 05:47:26 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 8,69MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn còn lại của 03 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày tạo: 28/11/2022 05:47:26 CH

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Dung lượng: 654,34kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn còn lại của 03 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày tạo: 28/11/2022 05:47:26 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra

Dung lượng: 559,50kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn còn lại của 03 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày tạo: 28/11/2022 05:47:26 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 900,69kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn còn lại của 03 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày tạo: 28/11/2022 05:47:26 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 621,63kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất