Sáng 28/11/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội


Tên album
Sáng 28/11/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/11/2022 10:58:15 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

Ngày tạo: 28/11/2022 11:02:40 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 629,23kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

Ngày tạo: 28/11/2022 10:59:12 SA

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày các báo cáo.

Dung lượng: 727,19kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

Ngày tạo: 28/11/2022 10:59:12 SA

Các đại biểu tham dự phiên họp

Dung lượng: 797,31kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

Ngày tạo: 28/11/2022 10:59:12 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 839,80kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

Ngày tạo: 28/11/2022 10:59:12 SA

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 978,40kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

Ngày tạo: 28/11/2022 11:02:40 SA

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu.

Dung lượng: 771,49kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất