Chiều 14/11/2022: Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, nhà giáo


Tên album
Chiều 14/11/2022: Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, nhà giáo
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2022 10:52:41 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, nhà giáo

Ngày tạo: 16/11/2022 10:56:05 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự cuộc gặp mặt

Dung lượng: 821,76kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, nhà giáo

Ngày tạo: 16/11/2022 10:56:05 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho các lãnh đạo, nhà quản lý thuộc lĩnh vực dân tộc thiểu số, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo và nhà giáo.

Dung lượng: 906,48kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, nhà giáo

Ngày tạo: 16/11/2022 10:56:05 SA

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu

Dung lượng: 689,79kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, nhà giáo

Ngày tạo: 16/11/2022 10:56:05 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tại cuộc gặp mặt

Dung lượng: 764,16kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, nhà giáo

Ngày tạo: 16/11/2022 10:56:05 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu tại cuộc gặp mặt

Dung lượng: 736,42kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, nhà giáo

Ngày tạo: 16/11/2022 10:56:05 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tại cuộc gặp mặt

Dung lượng: 972,29kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất