Sáng 10/11/2022: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào


Tên album
Sáng 10/11/2022: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2022 10:35:01 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ngày tạo: 16/11/2022 10:36:32 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sysay Leudedmounsone

Dung lượng: 607,03kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ngày tạo: 16/11/2022 10:36:32 SA

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Dung lượng: 755,62kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ngày tạo: 16/11/2022 10:36:32 SA

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Dung lượng: 772,43kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ngày tạo: 16/11/2022 10:36:32 SA

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sysay Leudedmounsone

Dung lượng: 589,62kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ngày tạo: 16/11/2022 10:36:32 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sysay Leudedmounsone trao đổi tại buổi tiếp

Dung lượng: 772,46kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ngày tạo: 16/11/2022 10:36:32 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Dung lượng: 608,75kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất