Chiều 14/11/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)


Tên album
Chiều 14/11/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2022 6:39:47 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 06:42:03 SA

Đoàn Chủ tịch nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 675,45kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 06:42:03 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1.016,11kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 06:42:03 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 770,49kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 06:42:03 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 735,15kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 06:42:03 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 563,98kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 06:42:03 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 633,11kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất