Sáng 14/11/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi)


Tên album
Sáng 14/11/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/11/2022 6:43:07 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 06:36:14 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 792,12kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 06:36:14 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 874,10kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 06:36:14 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 06:36:14 SA

Dung lượng: 890,55kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 06:36:14 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

Dung lượng: 646,57kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 06:36:14 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

Dung lượng: 708,06kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất