Sáng 14/11/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi)


Tên album
Sáng 14/11/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/11/2022 6:42:58 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 10:25:36 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi).

Dung lượng: 552,73kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 10:25:36 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi).

Dung lượng: 704,88kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 10:25:36 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 884,49kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 10:25:36 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 10:25:36 SA

Đoàn ĐBQH Tp.Hồ Chí Minh nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 724,10kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi)

Ngày tạo: 16/11/2022 10:25:36 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 735,53kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất