Chiều 08/11/2022: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba


Tên album
Chiều 08/11/2022: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/11/2022 10:12:12 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều 08/11/2022: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba

Ngày tạo: 12/11/2022 10:14:09 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez

Dung lượng: 965,10kB

Tải ảnh gốc

Chiều 08/11/2022: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba

Ngày tạo: 12/11/2022 10:14:08 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi sau cuộc tiếp cùng Đoàn

Dung lượng: 686,77kB

Tải ảnh gốc

Chiều 08/11/2022: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba

Ngày tạo: 12/11/2022 10:14:08 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi sau cuộc tiếp cùng Đoàn

Dung lượng: 692,71kB

Tải ảnh gốc

Chiều 08/11/2022: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba

Ngày tạo: 12/11/2022 10:14:08 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Cuba

Dung lượng: 899,51kB

Tải ảnh gốc

Chiều 08/11/2022: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba

Ngày tạo: 12/11/2022 10:14:08 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà lưu niệm đến Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez

Dung lượng: 750,08kB

Tải ảnh gốc

Chiều 08/11/2022: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba

Ngày tạo: 12/11/2022 10:14:08 CH

Đoàn đại biểu Quốc hội Cuba

Dung lượng: 818,87kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất