Chiều 11/11/2022: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giá (sửa đổi)


Tên album
Chiều 11/11/2022: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giá (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/11/2022 7:19:34 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giá (sửa đổi)

Ngày tạo: 11/11/2022 07:24:22 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 626,80kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giá (sửa đổi)

Ngày tạo: 11/11/2022 07:24:22 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình, làm rõ một số nội dung

Dung lượng: 574,00kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giá (sửa đổi)

Ngày tạo: 11/11/2022 07:24:22 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình, làm rõ một số nội dung

Dung lượng: 628,96kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giá (sửa đổi)

Ngày tạo: 11/11/2022 07:24:22 CH

Đại biểu Trần Hoàng Ngân - Đoàn ĐBQH Tp.Hồ Chí Minh

Dung lượng: 661,18kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giá (sửa đổi)

Ngày tạo: 11/11/2022 07:24:22 CH

Đại biểu Trịnh Xuân An - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

Dung lượng: 516,75kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giá (sửa đổi)

Ngày tạo: 11/11/2022 07:24:22 CH

Đại biểu Khương Thị Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định

Dung lượng: 517,63kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất