Chiều 11/11/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023


Tên album
Chiều 11/11/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/11/2022 7:15:15 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023

Ngày tạo: 11/11/2022 07:17:33 CH

Đoàn Chủ tịch tham gia biểu quyết bằng hệ thống điện tử

Dung lượng: 672,72kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023

Ngày tạo: 11/11/2022 07:17:33 CH

Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 766,47kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023

Ngày tạo: 11/11/2022 07:17:33 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1.009,13kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023

Ngày tạo: 11/11/2022 07:17:33 CH

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 842,04kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023

Ngày tạo: 11/11/2022 07:17:33 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 626,80kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023

Ngày tạo: 11/11/2022 07:17:33 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023.

Dung lượng: 583,43kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất