Chiều 11/11/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023


Tên album
Chiều 11/11/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/11/2022 7:09:39 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Ngày tạo: 11/11/2022 07:11:01 CH

Dung lượng: 652,99kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Ngày tạo: 11/11/2022 07:11:01 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 925,41kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Ngày tạo: 11/11/2022 07:11:01 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Ngày tạo: 11/11/2022 07:11:01 CH

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 788,20kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Ngày tạo: 11/11/2022 07:11:01 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Ngày tạo: 11/11/2022 07:11:01 CH

Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 780,93kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất