Chiều 10/11/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023


Tên album
Chiều 10/11/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/11/2022 11:16:35 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Ngày tạo: 10/11/2022 11:21:02 CH

Đoàn Chủ tịch biểu quyết bằng hệ thống điện tử

Dung lượng: 620,49kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Ngày tạo: 10/11/2022 11:21:02 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 909,93kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Ngày tạo: 10/11/2022 11:21:02 CH

Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 797,04kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Ngày tạo: 10/11/2022 11:21:02 CH

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 767,29kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Ngày tạo: 10/11/2022 11:21:02 CH

Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 733,28kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Ngày tạo: 10/11/2022 11:21:02 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 595,85kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất