Sáng 07/11/2022: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá


Tên album
Sáng 07/11/2022: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/11/2022 11:04:53 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá

Ngày tạo: 07/11/2022 11:09:49 CH

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình các vấn đề các đại biểu quan tâm

Dung lượng: 617,29kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá

Ngày tạo: 07/11/2022 11:09:49 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 900,38kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá

Ngày tạo: 07/11/2022 11:09:49 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá

Ngày tạo: 07/11/2022 11:09:49 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 871,88kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá

Ngày tạo: 07/11/2022 11:09:49 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá

Ngày tạo: 07/11/2022 11:09:49 CH

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận

Dung lượng: 867,87kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất