Chiều 05/11/2022: Phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính


Tên album
Chiều 05/11/2022: Phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/11/2022 8:10:27 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Ngày tạo: 05/11/2022 08:19:47 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,37MB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Ngày tạo: 05/11/2022 08:19:47 CH

Đại biểu Âu Thị Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang

Dung lượng: 615,57kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Ngày tạo: 05/11/2022 08:19:47 CH

Đại biểu Bùi Xuân Thống - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

Dung lượng: 689,96kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Ngày tạo: 05/11/2022 08:19:47 CH

Đại biểu Châu Quỳnh Dao - Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang

Dung lượng: 621,65kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Ngày tạo: 05/11/2022 08:19:47 CH

Dung lượng: 946,43kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Ngày tạo: 05/11/2022 08:19:47 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất