Sáng 05/11/2022: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Thanh tra


Tên album
Sáng 05/11/2022: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Thanh tra
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/11/2022 12:56:25 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Thanh tra

Ngày tạo: 05/11/2022 01:08:14 CH

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa - Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định

Dung lượng: 595,73kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Thanh tra

Ngày tạo: 05/11/2022 01:08:14 CH

Đại biểu Lê Minh Nam - Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang

Dung lượng: 559,78kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Thanh tra

Ngày tạo: 05/11/2022 01:08:14 CH

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp

Dung lượng: 621,21kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Thanh tra

Ngày tạo: 05/11/2022 01:08:14 CH

Đại biểu Nguyễn Quang Huân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương

Dung lượng: 642,99kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Thanh tra

Ngày tạo: 05/11/2022 01:08:14 CH

Đại biểu Hoàng Đức Thắng - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị

Dung lượng: 558,11kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Thanh tra

Ngày tạo: 05/11/2022 01:08:14 CH

Đại biểu Hà Sỹ Đồng - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị

Dung lượng: 621,59kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất