Chiều 04/11/2022: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Nội vụ


Tên album
Chiều 04/11/2022: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Nội vụ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/11/2022 9:46:33 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Nội vụ

Ngày tạo: 04/11/2022 09:55:44 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 781,39kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Nội vụ

Ngày tạo: 04/11/2022 09:55:44 CH

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn

Dung lượng: 909,79kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Nội vụ

Ngày tạo: 04/11/2022 09:55:44 CH

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn

Dung lượng: 933,87kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Nội vụ

Ngày tạo: 04/11/2022 09:55:44 CH

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn

Dung lượng: 826,96kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Nội vụ

Ngày tạo: 04/11/2022 09:55:44 CH

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn

Dung lượng: 874,08kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Nội vụ

Ngày tạo: 04/11/2022 09:55:44 CH

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn

Dung lượng: 898,06kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất