Sáng 12/10/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.HCM và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm cho Tp.HCM


Tên album
Sáng 12/10/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.HCM và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm cho Tp.HCM
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/10/2022 8:41:14 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 12/10/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.HCM và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm cho Tp.HCM

Ngày tạo: 12/10/2022 08:43:26 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 990,13kB

Tải ảnh gốc

Sáng 12/10/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.HCM và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm cho Tp.HCM

Ngày tạo: 12/10/2022 08:43:26 SA

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai trình bày báo cáo.

Dung lượng: 791,39kB

Tải ảnh gốc

Sáng 12/10/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.HCM và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm cho Tp.HCM

Ngày tạo: 12/10/2022 08:43:26 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 842,16kB

Tải ảnh gốc

Sáng 12/10/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.HCM và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm cho Tp.HCM

Ngày tạo: 12/10/2022 08:43:26 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 910,30kB

Tải ảnh gốc

Sáng 12/10/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.HCM và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm cho Tp.HCM

Ngày tạo: 12/10/2022 08:43:26 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 862,42kB

Tải ảnh gốc

Sáng 12/10/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.HCM và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm cho Tp.HCM

Ngày tạo: 12/10/2022 08:43:26 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 648,42kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất