Chiều 20/9/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)


Tên album
Chiều 20/9/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/10/2022 7:09:29 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày tạo: 05/10/2022 07:13:39 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu mở đầu nội dung thảo luận về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Dung lượng: 679,14kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày tạo: 05/10/2022 07:13:39 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày tạo: 05/10/2022 07:13:39 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 697,04kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày tạo: 05/10/2022 07:13:39 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 794,11kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày tạo: 05/10/2022 07:13:39 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 924,60kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày tạo: 05/10/2022 07:13:39 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu.

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất