Sáng 20/9/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)


Tên album
Sáng 20/9/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/10/2022 11:24:00 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Ngày tạo: 05/10/2022 07:00:58 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 919,70kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Ngày tạo: 05/10/2022 07:00:58 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 679,14kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Ngày tạo: 05/10/2022 07:00:58 SA

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Ngày tạo: 05/10/2022 07:00:58 SA

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 959,52kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Ngày tạo: 05/10/2022 07:00:58 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình dự án Luật

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Ngày tạo: 05/10/2022 07:00:58 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ

Dung lượng: 732,61kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất